BỌC LÓT ĐƯỜNG ỐNG DẦU KHÍ CHỐNG ĂN MÒN

Môi trường gây ăn mòn đường ống bao gồm môi trường trong và ngoài ống. Môi trường bên trong ống phụ thuộc trực tiếp vào thành phần lưu chất trong ống có tính xâm thực cao hay thấp. Vận tốc và nhiệt độ dòng truyền dẫn cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ ăn mòn. Các hợp chất lắng đọng tạo nên các hiện tượng gỉ sét trong ống tạo điều kiện cho sự phát triển của quá trình ăn mòn cục bộ.

Bán Nhựa Furan Resin và bột Furan

Hiện nay HF, F2, H2SiF6 và các muối flo là những hóa chất gây ăn mòn mạnh nhất. Trong công nghệ sản xuất H3PO4, công nghệ sản xuất Supe lân, Sản xuất NPK (có dùng DAP, MAP) đều có xuất hiện các hợp chất Flo gây ăn mòn thiết bị, đường ống, bồn bể…

CÁC LOẠI CAO SU CHỐNG ĂN MÒN TRONG MÔI TRƯỜNG HÓA CHẤT, PHÂN BÓN, DẦU KHÍ, NHIỆT ĐIỆN

Cao su là một loại vật liệu chống ăn mòn được ứng dụng rất nhiều trong các nhà máy hóa chất, phân bón, dầu khí...
Các

Một vài chia sẻ về hướng phát triển chống ăn mòn thiết bị công nghiệp hóa chất ở nước ta

Ngành công nghiệp hóa chất hiện nay đang đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa của nước ta. Sự phát triển của công nghiệp hóa chất có liên quan chặt chẽ với việc đổi mới công nghệ, tăng cường các quá trình công nghệ hiện có ở các cơ sở sản xuất và đầu tư xây dựng các nhà máy hóa chất mới với công nghệ sản xuất tiên tiến hơn.