CHỐNG ĂN MÒN TRONG NHÀ MÁY ĐẠM URÊ

CHỐNG ĂN MÒN BÊ TÔNG TRONG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐẠM URÊ

Trong nước thải công nghiệp, nhất là nước thải của các nhà máy phân đạm thường chứa các hợp chất hóa học có tính ăn mòn mạnh, có tác động phá hoại bê tông.

Những số liệu khảo sát của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng và Trường Đại Xây dựng Hà Nội tại Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, là nơi sản xuất phân urê, cho thấy mức độ hư hỏng bê tông do nước thải ở đây gây ra là rất nghiêm trọng.

Kết quả phân tích nước thải ở nhiều phân xưởng của Công ty cho thấy hàm lượng các hợp chất hóa học có khả năng ăn mòn bê tông là rất lớn: hàm lượng ion NH4+ đến 8820 mg/l, và hàm lượng ion Cl- là 7703,4 mg/l. Những số liệu này chứng tỏ môi trường nước thải ở đây có khả năng phá hoại bê tông rất mạnh.

Theo nhận định của các nhà khoa học thì sự ăn mòn có thể diễn ra theo các dạng chính như: ăn mòn do các hợp chất amoni (NH4+), ăn mòn do sự phá hủy của ion Cl-, ăn mòn hòa tan (khử kiềm), ăn mòn do các axitl muối axit và một số dạng ăn mòn khác; trong đó sự ăn mòn do muối amoni là mạnh nhất và là dạng ăn mòn chủ đạo.

                             

Trong nhà máy sản xuất đạm Ure thì các chất thải phát sinh chủ yếu là các chất kiềm. Trong môi trường kiềm thì việc dùng các loại gạch chịu axit là không khả thi do gạch chịu axit có chứa rất nhiều nhôm, silic (Al2O3; SiO2) khi gặp các nhóm OH sẽ bị ăn mòn.

Để có các biện pháp chống mòn triệt để Công ty HACC trên cơ sở nghiên cứu ứng dụng các phương pháp chống ăn mòn của các nước tiên tiến trên thế giới đã đưa ra quy trình chống ăn mòn cho các công trình xây dựng bằng bê tông của nhà máy Sản xuất đạm urê như: Công trình xử l